Fotowoltaika dla firm. Wszystko co powinieneś wiedzieć

cze 24, 2022 | Fotowoltaika

Ceny energii idą w górę w porównaniu do roku ubiegłego, wzrost jest spory i niestety nic nie wskazuje, że tendencja ta w najbliższym czasie ma się zmienić.  Dodatkowo ponosimy koszty wprowadzonej w 2021 roku tzw. opłaty mocowej.  O ile w przypadku gospodarstw domowych podatek mocowy nie jest zbyt wysoki o tyle sytuacja przedsiębiorstw, nie jest już tak korzystna.

Wzrost cen energii stanowi duże obciążenie. Dlatego wiele firm, rozważa zamontowanie instalacji fotowoltaicznych, których głównym celem jest obniżenie stale rosnących rachunków za prąd.

Zadbaj o dobry projekt Twojej instalacji fotowoltaicznej

Rzeczą najważniejszą w tego typu inwestycji jest właściwie zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej. Wpływ na wydajność a tym samym opłacalność fotowoltaiki dla firm, mają takie czynniki jak: właściwy dobór mocy, lokalizacja, umiejscowienie paneli względem stron świata, kąt nachylenia instalacji czy też zastosowana technologia. Największy potencjał na produkcje prądu ma orientacja południowa przy nachyleniu paneli na poziomie 30°- 40° i wynosi ona 100%. Najmniej korzystna jest orientacja na wschód lub zachód przy 80°-90° pochyleniu paneli i wynosi około 50%. Jak łatwo zauważyć różnica jest spora. W kwestii określenia miejsca montażu i stopnia nachylenia warto zdać się na doświadczoną firmę instalatorską, która oceni jakie rozwiązanie byłoby najbardziej efektywne w konkretnym przypadku.

Fotowoltaika dla firm od Termosalon
Fotowoltaika dla firm to bardzo dobre rozwiązanie, którego koszty zwracają się bardzo szybko

Należy zadbać, by miejsce położenia paneli było jak najmniej zacienione. Przy połączeniu szeregowym wystarczy, że jeden z paneli będzie zacieniony, a cała instalacja będzie pracowała z mocą właśnie tego najmniej efektywnego panelu.

Pamiętać należy, że profil energetyczny firm różni się od zużycia energii w gospodarstwach domowych. Duże znaczenie ma autokonsumpcja – czyli ilość energii wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną, która zostaje zużyta na bieżąco. W gospodarstwach domowych nie przekracza ona zazwyczaj 20-30% w skali roku. W przypadku przedsiębiorstw największa konsumpcja prądu przypada w ciągu dnia w tym samym czasie gdy panele fotowoltaiczne produkują najwięcej prądu. Jest to najbardziej istotny czynnik wpływający na opłacalności instalacji fotowoltaicznej dla firm.  Przy montażu instalacji, firmy są w stanie osiągnąć stan w którym cała produkcja energii zużywana jest na miejscu a przez co cała inwestycja jest jeszcze bardziej opłacalna.

Firma – prosument

Warto wiedzieć, że w sierpniu 2019 roku została rozszerzona definicja prosumenta. Obecnie może nim być przedsiębiorstwo wytwarzające energię na własny użytek dla którego produkcja nie stanowi głównego przedmiotu działalności. Firmy prosumenci z instalacją do 50 kWp korzystają z rozliczenia opartego na tzw. Net-billingu, zakłada on sprzedaż nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci po cenach z Towarowej Giełdy Energii, obecnie miesięcznych a od 1 lipca 2024 roku, po średniej cenie z danej godziny.

Firmy z instalacją o mocy większej niż 50 kWp, mogą sprzedawać wyprodukowaną energię – sprzedawcy zobowiązanemu na podstawie umowy PPA lub w ramach aukcji OZE. Stanowi to duże ułatwienie dla firm i w zależności od profilu firmy opcja ta może być korzystniejsza niż odsprzedaż wyprodukowanej energii na giełdzie.

Przedsiębiorstwa, które nie są prosumentami muszą prowadzić dokumentację dotyczącą wytworzonej energii z OZE oraz energii wprowadzonej do sieci.  Niezbędne jest również przesyłanie półrocznego sprawozdania do Urzędu Regulacji Energetyki.

Decydując się na instalację do 50 kWp firmy prosumencie nie muszą borykać się z większymi trudnościami.

 Za umiejscowieniem paneli na gruncie lub dachu budynku przemawia fakt, że tego typu konstrukcje są tańsze, wydajniejsze miejsca w przeciwieństwie do droższego rozwiązania polegającego na umieszczeniu paneli na elewacji.

Postaw na fotowoltaikę – to się opłaca

Fotowoltaika dla firm to bardzo dobre rozwiązanie, którego koszty zwracają się bardzo szybko. Jednak wiążą się z sporym wkładem początkowym. Poza ogólnodostępnymi kredytami bankowymi, firmy w niektórych przypadkach mogą skorzystać z dotacji rządowych i samorządowych jak również z leasingu na panele fotowoltaiczne.

Bardzo popularna jest forma leasingu paneli fotowoltaicznych. Wpływ na to mają uproszczone procedury, natychmiastowe zyski i możliwość wpisania wydatków w koszty działalności gospodarczej. Decydując się na leasing instalacji fotowoltaicznej, każdego miesiąca zobowiązujemy się płacić określoną ratę, znacznie mniejszą od zysków z oszczędności.

Planując instalację fotowoltaiczną warto postawić na doświadczoną firmę taką jak Termosalon, która w sposób właściwy dobierze odpowiednie parametry instalacji, żeby ta już na wstępie bardzo opłacalna inwestycja wiązała się z jeszcze większymi korzyściami dla przedsiębiorcy. 

Potrzebujesz oferty na instalację fotowoltaiczną ?