Fotowoltaika – czym jest i jak działa?

maj 24, 2022 | Fotowoltaika

Wzrost cen surowców energetycznych i większa świadomość ekologiczna spowodowały zwiększenie zainteresowania Odnawialnymi Źródłami Energi (w skrócie OZE). Jednym z nich jest właśnie fotowoltaika. Instalacje fotowoltaiczne coraz częściej pojawiają się na dachach naszych domów.

Szukając informacji o fotowoltaice już na samym początku można spotkać się z tajemniczym skrótem PV.  Pochodzi on od angielskiego słowa photovoltaics a oznacza właśnie fotowoltaika czyli dziedzinę zajmującą się przetwarzaniem promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Jednym słowem osoby, które posiadają instalację PV mogą produkować własny ekologiczny prąd, oszczędzać a nawet go odsprzedawać.

Z czego zbudowana jest instalacja fotowoltaiczna (PV)?

W skład instalacji fotowoltaicznych wchodzą:

  • Panele fotowoltaiczne lub panele słoneczne zbudowane są z ogniw fotowoltaicznych w których zachodzi zjawisko fotowoltaiczne. Do ich budowy wykorzystuje się krzem. W chwili obecnej używa się ogniw zbudowanych na bazie krzemu monokrystalicznego, który zapewnia bardzo wysoką sprawność. 
  • Falownik odpowiedzialny jest za przekształcenie prądu stałego (produkowanego przez panele fotowoltaiczne) na prąd zmienny, a więc taki, który wykorzystujemy w naszych domach. 
  • Licznik dwukierunkowy umożliwia zmierzenie przepływu prądu i umożliwienie rozliczenia ilości wyprodukowanej przez nas energii i tej pobranej

Kim jest Prosument?

Jest to każda osoba posiadająca instalację fotowoltaiczną. Jednocześnie dokonująca zakupu energii elektrycznej i ją wytwarzająca w swojej mikroinstalacji w celu zużycia jej na własne potrzeby. Słowo prosument powstało z połączenia słów konsument i producent.

Jak działa moja instalacja fotowoltaiczna?

  1. Światło słoneczne pada na ogniwa fotowoltaiczne, z których zbudowane są panele. Od ich struktury, miejsca w którym zostały zainstalowane i warunków atmosferycznych zależy sprawność całej instalacji
  2. W dalszym ciągu zachodzi zjawisko fotowoltaiczne w którym to światło słoneczne przekształcane zostaje w prąd stały. W falowniku prąd stały zamieniany jest na prąd zmienny. 
  3. Prąd zmienny zasila nasze gniazdka a tym samym sprzęty domowe. 
  4. W trakcie planowania ważne jest aby odpowiednio obliczyć moc instalacji fotowoltaicznej.
  5. W przypadku wyprodukowania zbyt małej ilości energii prąd pobieramy jest z sieci. Natomiast nadwyżka jest sprzedawana do sieci po określonej stawce

Potrzebujesz oferty na instalację fotowoltaiczną ?